TUTKIVA OPPIMINEN


Kontekstin luominen
    - Minkä aihepiirin ympärille oppiminen rakentuu?
    - Voiko valittua aihepiiriä tarkastella eri näkökulmista?
    - Aihepiirin mielekkäällä valinnalla luodaan oppimiselle perusedellytykset ja motivaatio
    - Voiko oppija kehittää jotakin uutta työskentelemällä valitun aihepiirin parissa?
    - Onko valittu aihepiirin haasteellinen ja innostava?


Ongelma / Ongelman asettelu
    - Ongelma ja osaongelmat ohjaavat oppimisprosessin kulkua
    - Mistä löytyy aidot ongelmat, ajattelua vaativat ongelmat?
    - Miten ongelmat rajataan?
    - Voidaanko asetettuja ongelmia tarkastella useasta eri näkökulmasta?
    - Ongelmat aktivoivat oppijan ajattelua

Ulkoistaminen - omien selitysten ja tulkintojen esittäminen
   
- Mitä tiedetään asiasta / aiheesta
    - Mitkä ovat kunkin oppijat aikaisemmat käsitykset, tiedot, kokemukset, uskomukset aiheesta?
    - Oppijoiden selitysten vertailu ja ajatusten testaaminen toinen toisillaan
    - Mitä tietoja / taitoja / tietämystä omaat tällä hetkellä ja mitä uutta tietämystä tarvitset?
    - Mitkä reitit / kartat ovat käytössäsi, ja mitkä niistä valitset?
    - Ongelman monitahoinen ja yhteisöllinen tarkastelu

Kriittinen arviointi
    - Miten olen edistynyt oppimisprosessissani?
    - Reflektointi - Muiden näkemysten peilaus omiin näkemyksiin
    - Onko löytynyt uusia, ristiriitaisia näkökulmia?
    - Mitkä ovat oppimiskartaston valkeat kohdat ja mistä uutta syventävää tietoa pitäisi etsiä?
  
Syventävän tiedon hankkiminen

    - Mistä etsit uutta syventävää tietoa? Asiantuntijat, vertaiset, omat kokemukset, tutkimukset, kirjastot, www, jne.
    - Miten sovellat löytämääsi tietoa tai saamiasi kokemuksia?
    - Löydetyn tiedon kriittinen arviointi
    - Tiedon käsittelytaitojen saavuttaminen
    - Miten saavuta katsomisen taidon sijaan kyvyn NÄHDÄ?

Ongelman tarkentaminen ja tarkentavat kysymykset
    - Yhdistyvätkö uusi tieto ja ennakkokäsitykset?
    - Syntyykö uusia ongelmia?
    - Syveneekö oppimisprosessisi ja tiedonhankinnan kierrokset asteittain?

Tarkentuvien teorioiden ja selitysten luominen
    - Seuraako luopuminen omista ennakkokäsityksistä?
    - Vahvistuuko omat käsitykset?
    - Syntyykö aivan uusi malli ajatella asiaa?

JAETTU ASIANTUNTIJUUS - ASIAN SYVÄLLINEN YMMÄRRYS - OIVALTAVUUS

Miten oma toimintasi tukee jaettua asiantuntijuutta, rakentavaa vuorovaikutusta, ilmapiirin avoimuutta ja kannustavuutta?

Ryhdy todelliseksi löytäjäksi ja tiedon rakentajaksi!

Tutkiva oppiminen
Tutkivan verkko-oppimisen taitojen kehittäminen / jaettu asiantuntijuus
Asiantuntijuuden jakaminen / pedagoginen muutos