R Y H M I I N  J A K O

Kaikki 45 opiskelijaa muodostivat ensin jonon syntymäpaikkakuntansa
sijainnin mukaan - näin saimme viriteltyä vapautunutta rupattelua oppijoiden
välille. Tämän jälkeen otettiin luku ja muodostui kolmen hengen ryhmiä

P ä i v i   I h a m ä k i   ja   J o h a n n a   R i n t a n e n
w w w . h a k t o . f iKUN MAATUMISEN VIETTI SAA VALLANympäristötaiteen ja tekstiilin kohtaaminen