O H J A U S

Ryhmien asetuttua reviirilleen lähdimme kierrokselle. Kävimme kunkin
ryhmän luona keskustelemassa tulevasta maataideteoksesta. Kartoitimme
mm. miten ryhmät olivat päässeet ideoinnissa alkuun, millaisia materiaaleja
he aikoivat käyttää ja millä mielellä he olivat päässeet alkuunP ä i v i   I h a m ä k i   ja   J o h a n n a   R i n t a n e n
w w w . h a k t o . f iKUN MAATUMISEN VIETTI SAA VALLAN
ympäristötaiteen ja tekstiilin kohtaaminen. Lisäksi annoimme
kullekin ryhmälle muutamia lisätehtäviä.

Lisätehtävien innoittajana toimi Anu Tuominen, jonka tekemisenfilosofiaan olimme
tutustuneet Salon Taidemuseon Ars Fennica näyttelyn yhteydessä.

1. Nimeä uudelleen jokin polulla kasvava kasvi, siten
että nimi kuvaa kasvin olemusta tai sen ominaisuuksia. Jos kasvi
on pienikokoinen ota se mukaasi.

2. Tee luonnonvärien kartta. Puserra marjojen väri paperiin, vedä
viivoja lehden vihreällä ja värjää maan mullalla