L U E N T O 2

tuotesuunnitteluprosessin kaari
maataide ideoinnin lähtökohtana
ideoiden variointimahdollisuudet ja niiden analysointi