K U N    M A A T U M I S E N    V I E T T I    S A A    V A L L A N
Ympäristötaiteen ja tekstiilin kohtaaminen

O

lemme eristetyllä alueella, johon ryhmällesi on merkitty oma reviiri
(numeroin). Kun saavutte alueellenne, havainnoikaa ympäristön luonnetta,

muotoja, värejä ja rakennetta, tuoksuja, makuja sekä oman kehosi ja mielesi
tuntoja. Ole hetki silmät ummessa ja kuuntele ja aisti ympärillä oleva luonto.

Tutustukaa alla olviin ideasanoihin ja pohtikaa ympäristöänne niiden kautta.
Ottakaa jokin niistä johtotähdeksi ja pitäkää n. 3min ideariihi, johon kukin
teistä tuo 2-3 ideaa maataideteoksestanne.
P ä i v i   I h a m ä k i   ja   J o h a n n a   R i n t a n e n
w w w . h a k t o . f iKUN MAATUMISEN VIETTI SAA VALLANympäristötaiteen ja tekstiilin kohtaaminen

Valitkaa luonnon ehdoilla teoksenne sijoituspaikka ja miettikää teoksen
suhde ympäröivään luontoon. Ryhtykää toimeen.

Teoksen tulee olla dokumentointikunnossa klo.11.00 mennessä.

Pitäkää mieli avoimena ja antakaa ideoiden pulputa.