taustaa


                                                                luento
                                                                luento
                                                                varusteluohjeet                                                   

                                                                kokoontuminen

                                                                ryhmiin jako                                            
                                                                kirjekuori

                                                                työskentely

                                                                ohjaus
                                                                ruokailu

                                                                dokumentointiP ä i v i   I h a m ä k i   ja   J o h a n n a   R i n t a n e n
w w w . h a k t o . f i

                                                                ohjaus
                                                                kahviKUN MAATUMISEN VIETTI SAA VALLAN


                                                                esittely
                                                                
       
                                                                palauteympäristötaiteen ja tekstiilin kohtaaminen