D O K U M E N T O I N T I

 
Kuvatkaa teoksenne digi- tai kinofilmikameralla eri ilmansuunnista,
läheltä ja kaukaa, pystyä ja vaakaa. (ryhmän yhteinen tuotos)

Jokainen ryhmäläinen tekee seuraavat tehtävät
Tee viivapiirros mustalla tussilla teoksesta. Koko A3.

Tee teoksesta yksityiskohtasuurennos hiilellä, jossa havainnoit valoa
ja varjoa. A3

KUN MAATUMISEN VIETTI SAA VALLANympäristötaiteen ja tekstiilin kohtaaminen


OHJEISTUS TEOKSEN ESITTELYYN

 

Pohtikaa teoksen suhdetta ympäristöön sekä teoksen mittasuhteita,
muotokieltä, materiaalivalintoja, väritystä, sijoituspaikkaa ja sisältöä.
Kertokaa myös mietteitä ja ajatuksia, joita syntyi teoksen työstö vaiheessa.
P ä i v i   I h a m ä k i   ja   J o h a n n a   R i n t a n e n
w w w . h a k t o . f i

Ryhmä esittelee myös piirrosdokumentoinnin. n. 7min