Tuotteen tarkastelun näkökulmia

 

1. Oman tuotteesi funktioanalyysi – palautus msn-yhteisöön

 

Uusien tuotteiden syntyyn ja valmistukseen liittyy yleensä useita eri syitä. Funktioanalyysi on väline tuotteen funktioiden eli toimintojen tarkasteluun. Funktioanalyysi toimii apunasi miettiessäsi markkinoitavuutta. Saadut vastaukset toimivat myynnin tukena. Viktor Papanekin teoksessa Turhaa vai tarpeellista? (1970) on esitetty tuotteen funktioanalyysin perusteet. Funktioanalyysissä tarkastellaan tuotetta kuudesta eri näkökulmasta ja näkökulmien välisistä suhteista. Tarkastelet siis omaa tuotettasi käytön – tarpeen – menetelmän – esteettisyyden – assosiaatioiden (tuntemukset) – ja telesiksen (aikaan liittyminen) näkökulmasta ja etsit näkökulmien välisiä suhteita. FUNKTIOANALYYSI

 

2. Funktionanalyysin kommentointi

 

Paritutorin tehtävänä on perehtyä saamansa funktioanalyysiin, tehdä tarkentavia kysymyksiä ja etsiä osa-alueiden välisiä suhteita. Sinä vuorostaan vastaat kysymyksiin ja tarkennat siten omaa tuotostasi. Paritutorina toimii ketjussa seuraavana oleva.

 

3. Paritutorin laatima ensivaikutelma tuotteesta


Anna tuotteesi paritutorisi tarkasteltavaksi (ketjussa sinun jälkeesi). Paritutor kirjoittaa keskustelualueelle tuotteesi herättämistä ensivaikutelmista vastaanottajan näkökulmasta. Ensivaikutelmassa tuotetta tarkastellaan intuitiivisesti ja analysoimatta – siis vain tuotteen itsensä herättämä ensivaikutelma huomioidaan.