Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma
  

                K U L T T U U R I N   S O V E L T A M I N E N   5 ov

                Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

                               Opiskelijan on osattava käyttää ammattialansa perinteisiä käsityötekniikoita ja
                työmenetelmiä. Hänen on osattava tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita
                sekä niiden tyyliominaisuuksia ja tunnuspiirteitä, jolloin hänen on tunnettava
                materiaaleihin, tuotevalmistukseen, tuotteisiin ja niiden käyttöön liittyvää historiaa
                sekä alan tyylihistoriaa ja muodin vaiheita. Opiskelijan on osattava jäsentää ja
                soveltaa hankkimaansa tietoa siten, että hän osaa tuotteiden suunnittelussa
                ja valmistuksessa ottaa huomioon kohderyhmän ja kulttuurialueen.

                Opiskelijan on osattava seurata alan kehitystä tutustumalla julkaisuihin osallistumalla
                keskeisiin tapahtumiin sekä olemalla vuorovaikutuksessa alalla toimivien kanssa.
                Hänen on tunnettava kansallista ja kansainvälistä käsityön, taideteollisen ja
                teollisen tuotannon menneisyyttä, nykytilaa sekä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä
ESINEET JA ASIAT KERTOVAT MEILLE JA MEISTÄ