ESINEET JA ASIAT KERTOVAT MEILLE JA MEISTÄ


                     
                     

                                      
 

                                        Verkkokeskustelu ja verkkotutorointi luovat pohjaa kolmannessa
                                                  moduulissa alkaville verkko-oppimis-prosessiin liittyvälle erityistekniikan
                                                  opinnoille sekä  niihin integroituvalle kuvallisen ilmaisun opinnoille.

 

1.    Anna elämäntyylikollaasisi nimesi jälkeen olevalle henkilölle,
ryhmän viimeinen antaa kollaasinsa samaisen ryhmän ensimmäiselle.
Kerro msn-keskusteluyhteisön välityksellä ryhmällesi kollaasistasi, painota
analyysissäsi syitä tekemiisi valintoihin, eli kerro miksi valitsit juuri tietyt asiat
mukaan.
Keskustelun aloitus
 

2.    Vertaistutorisi l. oppija, jolle annoit kollaasisi, esittää sinulle vähintään kolme
kysymystä ja antaa palautetta kollaasistasi keskustelupalstalla, jotka vievät
suunnitteluprosessiasi eteenpäin. Vertaistutor antaa kollaasisi vielä ketjussa
seuraavana olevalle.
palaute ja kysymykset msn-yhteisösi keskustelualueelle
Vertaistutor antaa kollaasisi  ketjussa seuraavana olevalle
 

3.    Etsit vastauksia kysymyksiin ja tuot vastaukset kaikkien luettavaksi. 
 

4.   Uusi vertaistutor, jolla kollaasi on tarkasteltavana esittää sinulle vähintään
kolme kysymystä ja antaa palautetta kollaasistasi keskustelupalstalla,
otka vievät edelleen suunnitteluprosessiasi eteenpäin.

 

5.   Etsit vastauksia kysymyksiin ja tuot vastaukset kaikkien luettavaksi.
 

5.   Kerro ryhmällesi millaista muotokieltä ja värejä tarjoat kohderyhmällesi ja perustele
tarkoin valintasi.

 

6.    Ryhmäsi tuo näkemyksiään, tekee tarkentavia kysymyksiä ja kyseenalaistuksia
 

7.    Etsit vastauksia kysymyksiin ja tarkennat omaa ajatustasi

 

8.   Valitset tuotteen muotokielen aihemaailman ja ryhdyt poimimaan alkuideoita, jotka
voivat olla tussilla tehtyjä viivapiirroksia, mustavalkokopioita, valokuvia jne. alkuideoita
tulee olla vähintään 40 kpl.
 

9.   Tarkastelet kriittisesti ideoitasi ja valitset niistä 2 – 5 jatkokehittelyyn